ประวัติของเรา

บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ ผลิตจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพสูงในราคายุติธรรมให้กับผู้บริโภคชาวไทย และต่างประเทศโดยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยใช้ได้ผลจริง ใช้สารสกัด

จากธรรมชาติเป็นหลัก สินค้าในกลุ่ม Skin Care หรือดูแลผิวพรรณเป็นสินค้ากลุ่มแรก

ที่ผลิต โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ของ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการบ่มเพาะธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยร่วมกับ Aachen University Germany Delff University of Technology the Netherlands และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)

ด้วยงานวิจัยค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า 15 ปี จำงทำให้มั่นใจด้าน

ความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้าในแบรนด์ เนเจอร์ริช, สุพัตรา, สโนว์เกิร์ล, มิสโซว์ และพรอฟสกิน เรามีความภาคภูมิใจในการผลิตสินค้าไทยที่ส่งไปขายต่างประเทศ

หลายๆประเทศที่ผ่านการตรวจสอบสูตร 100% จากสำนักงานอาหารและยา

จนได้รับเอกสาร Certificate of Free Sale และตรวจสอบหาสารปรอท ไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าปลอดภัยจากสารอันตรายดังกล่าว นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังได้รับรางวัลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่ปี พศ. 2545 – 2548 เป็นจำนวน 11รางวัล และอีก 2 รางวัลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมจากมูลนิธิข้าวไทย และสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

ปี 2553 จากครีมบำรุงผิวจากเนยข้าว (Body Butter) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2014 จากครีมเซรั่มปลาฉลาม

ธนธรรศ สนธีระ 

CEO เจ้าของแบรนด์

บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด ที่อยู่ :  319/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ  

รหัสไปรษณีย์ 10400 เบอร์โทร :  (02)6162801-3   มือถือ :  088-772-7789 แฟกซ์ :  (02)6162355

อีเมล : snowgirljapan.sj@gmail.com

Created by : RABBITANDJOHN Company