dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
หอการค้าฯ เสริมเขี้ยว SMEsผลิตตรงใจจัดซื้อ


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


 

หอการค้าฯ เสริมเขี้ยว SMEsผลิตตรงใจจัดซื้อ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้า-แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนา ขีดความสามารถ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตน โดยอาศัย หลักการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ การสร้างแนวคิดมุมมองในแง่บวก ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถดึงความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการใหม่เพื่อการพัฒนา SMEs .ในอนาคต ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกำลังจะดำเนินการ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนา R&D ในทุกขนาดธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ , การผลักดันให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และพัฒนา SMEs เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลัก คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการใช้ประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในธุรกิจตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

ในส่วนการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ได้มีการวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับห้างค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำของไทยอีก หลายโครงการ อาทิ โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ(7 Innovation Awards) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs มีช่องทางจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น , โครงการพัฒนาโชห่วยไทยเพื่อการยกระดับร้านค้าโชห่วยไทยร่วมกัน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ปัจจุบันได้ และในปี 2558 จะมีโครงการร่วมมือกับ 6 ห้างค้าปลีกชั้นของประเทศไทย ร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางค้าขายมากขึ้น

นายปิยะวัฒน์ กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ได้เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อเรื่อง “SMEs…ผู้ผลิตพบผู้ซื้อเพื่อจะให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันในช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจกับ Modern Trade. ในปัจจุบัน

สำหรับรายละเอียดในการเสวนาฯ ในช่วงแรกจะเป็นแสดงทัศนะ เรื่องหอการค้าไทยกับการพัฒนาธุรกิจ SMEs” โดยคุณฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หลังจากนั้น จะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2558″ โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษเรื่องเคล็ดลับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดย คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ และเรื่อง “SMEs เงินล้านจากผลงานรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2014 ด้านเศรษฐกิจ โดยคุณธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด

ในส่วนของภาคบ่าย จะเป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทค้าส่ง-ค้าปลีกและธนาคารพาณิชย์ อาทิ เรื่อง “SMEs…ช่องทางธุรกิจใหม่ E-commerce”วิทยากรจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกชัย- ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจโดยนักบริหารผลิตภัณฑ์ (Merchandiser) จาก 6 พันธมิตรธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำระดับประเทศ

 

ที่มา : www.banmuang.co.th/2014/11/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7smes%E0%B8%9C/

 
ข่าวสารจากสื่อมวลชน
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
ที่อยู่ :  319/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10400
เบอร์โทร :  (02)6162801-3   มือถือ :  (08)12685902
แฟกซ์ :  (02)6162355
อีเมล : snowgirljapan.sj@gmail.com
เว็บไซต์ : www.naturerich.com